Venemaa viisad

VENEMAA VIISAD EESTI KODANIKELE.
Turismiviisa
hinnad alates:
65 € – kehtivus kuni 2 nädalat
69 € – kehtivus kuni 3 nädalat
69 € – kehtivus kuni 30 päeva

Kiirvormistamine - 3 tööpäeva 120.- eurot

Mitmekordne viisa kuni 6 kuuks - 85.- eurot

Mitmekordne aastane viisa ( nn. kommertsviisa ) alates:
99 eurot * / 130.- eurot
* tingimusel, et jooksval aastal on külastatud Venemaad

Kommertsviisa 2x 90 päevaks 79.- eurot / kiirvormistamine 115.- eurot

Vormistame ka 2-, 3-, 4 ja 5 aastaseid kommertsviisasid . Küsi hinnakirja ja täpsemaid tingimusi !

Vajalikud dokumendid ja tingimused:
· pass (peab olema kehtiv veel 6 kuud peale viisa kehtivusaja lõppu ning passis peab olema vähemalt kaks vaba lehekülge)
· 1 värvifoto mõõtmetes 35 mm x 45 mm (heledal taustal, matt, mitte vanem kui 6 kuud)
· Venemaa territooriumil kehtiv tervisekindlustuse poliis terveks viisa kehtivuse perioodiks ( vormistatakse meie kontoris )
· viisataotleja andmed: kodune aadress, telefoni number, töökoht, täpne ametinimetus.
· elektrooniline ankeet  Vastused ankeedi küsimustele peavad olema täielikud ja vastuoludeta.  Osaliselt või valesti täidetud taotlusi ei käsitleta.
· Lastele ( alates 7. eluaastast ) täiskasvanutega samad viisa tingimused ja tariifid.

Kommertsviisade vormistamise aeg sõltub sellesest kaua kliendil on aega kutset oodata, orienteeruvalt peaks arvestama 30 päeva + viisa vormistusaeg konsulaadisiseselt. Kommertsviisa vormistamiseks vajalikud andmed: isanimi, kodune aadress, sünnilinn, töökoht, amet, töökoha aadress, majutuse aadress Venemaal ja külastatavad linnad.
Mitmekordse sissesõiduõigusega kommertsviisat omavad Euroopa Liidu kodanikud võivad viibida Venemaa Föderatsiooni territooriumil 180 päeva jooksul kokku maksimaalselt 90 päeva.

Transiitviisad: ühekordsed – kuni 3 päeva ja kahekordsed– kuni 6 päeva - 65.- eurot (vormistamine 10 kalendripäeva ); kiirvormistamine 3 tööpäeva 120.- eurot ).
Transiitviisa annab välismaalasele õiguse läbida Venemaa Föderatsiooni territooriumi tingimusel, et ükski läbisõit ei kesta üle kolme päeva. Viisataotlejalt nõutakse sõidudokumentide (piletite) koopiad kogu marsruudi kohta ja sihtriigi pass või viisa. Lennujaama transiitviisa nõudest on vabastatud need välismaalased, kes viibivad Venemaa lennujaamades transiit-tsoonis ning ei lahku sellest ega lähe väljaspoole lennujaama.
Kruiisilaeva reisijate suhtes ei kehti viisanõue 72 tunni jooksul.

 Viisataotluse menetlemise kestus
Venemaa diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljastamise 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljastamiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast ning viisa taotlemise tasu maksmisest.
Kiireloomuliste juhtude korral võib viisataotluse kohta otsuse tegemise tähtaega lühendada 3 tööpäevani või veelgi lühema ajani.
NB! Kiirviisade puhul täpsusta tingimused ja hinnad eraldi !
Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib pikendada kuni 30 kalendripäevani üksikjuhtudel, eelkõige juhul, kui viisataotlus nõuab põhjalikumat läbivaatamist. Viisa andmisest võidakse keelduda, juhul kui taotleja saabumist Venemaale peetakse ebasoovitavaks. Keeldumise põhjusi ei kommenteerita.