Kindlustus

Meie koostööpartner on :

 Soodsaima paketi aitavad valida meie reisikonsultandid!

 info@cornet.ee  5022211

Lisaks tervisekindlustusele on võimalik end kindlustada ka mitmete ebameeldivuste vastu nagu reisi ärajäämine, lennule hilinemine, pagasi kadumine/ kahjustumine või looduskatastroofi/ terroriakti/ rahvarahutuste tõttu tekkinud reisitõrge.

Alates 08.06.2020 pakub Salva reisikindlustust uute tingimuste järgi.

Olulisemad uuendused:

Covid-19 tervisekindlustuse kaitse - poliis katab viirusesse nakatumise tõttu tekkinud ravikulud (kulud diagnostikale, ravimitele, haiglaravile) välisreisil, lisakulutused majutusele karantiini sattumise korral ning vajadusel uued tagasisõidupiletid maksumusega kuni 1500 eurot.
Reisitõrke alusel hüvitame kasutamata reisipaketi maksumuse juhul kui kindlustatul diagnoositakse Covid-19 viirus enne reisi Eestis ning reisimine on seega vastunäidustatud. Muudatused laienevad ka kehtivatele lepingutele.
Tervisekindlustuse kindlustussumma 1 000 000 eurot. Tervisekindlustuse poliisile võib valida kuni 1 000 000 euro suuruse katte, mille ulatuses hüvitatakse haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud. Valitud kindlustussumma kehtib ühe kindlustatu kohta. Haigestumise või õnnetuse korral võib pöörduda sobivaimasse raviasutusse, aktsepteerime ka erahaiglaid.
Tervisekindlustusega on kaetud kulud, mis on põhjustatud terrorismist, looduskatastroofist ja rahvarahutustest.
Pagasi hilinemise korral hüvitatakse esmatarbekaupade soetamiseks tehtud kulutused kuni 60 euro ulatuses. Võimalus on juurde võtta ka pagasi kõrgendatud hüvitis, mille kohaselt on pagasi hilinemise päevaraha kuni 150 eurot.
Võimalus sõlmida aastane reisikindlustus 120-päevase kasutusajaga neile kes reisivad sageli (nii töötegemise kui puhkamise eesmärgil).
Kindlustusperioodi lõpuni on ilma lisamakseta kaetud kulud, mis võivad tekkida lennugraafiku muutusest või lennu ülebroneerimisest.


REISI TURVALISELT!

Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks Eesti Haigekassast on järgmised võimalused (taotluse kaardi saamiseks vormistab isik ise):

Taotluse vorm on saadaval haigekassa koduleheküljel http://www.haigekassa.ee/blanketid/, klienditeeninduse büroodes ja Eesti Posti postkontorites. Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene kätte 10 päeva jooksul. Kui inimesel on vaja kiirkorras kindlustust tõendavat dokumenti, või kui isiku kindlustuskaitse kehtivus on alla kolme kuu, väljastab haigekassa Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi. Patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu vms), mis riigiti erinevad, tuleb tasuda patsiendil endal. Seetõttu on soovitav vormistada reisikindlustus, mille alusel saaksid hüvitatud kulutused (eraarsti visiit, patsiendi transport ühest riigist teise vms), mida Euroopa ravikindlustuskaardi alusel ei kompenseerita.

Täpsem informatsioon arstiabi kohta välismaal:
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/