Reisija võib oma tarbeks rohkem ravimeid kaasa võtta

Reisija võib oma tarbeks rohkem ravimeid kaasa võtta

Alates 1. jaanuarist 2012 jõustub sotsiaalministri määruse muudatus, millega muutub reisija poolt isiklikuks tarbeks ilma ravimiameti loata kaasa võetavate ravimite piirmäär.

Ilma ravimiameti käest luba taotlemata võib inimene uuel aastal reisile minnes kaasa võtta kuni kümme erinevat ravimpreparaati, iga ravimit kuni viis jaemüügipakendit, teatas maksu- ja tolliamet.

Seni on lubatud piiriks olnud kuni viis erinevat ravimit.

Loomade tarbeks kaasasolevate ravimite piirmäär uuest aastast ei muutu.

Design District Helsinki -mobiilikaart

Uudis! Design District Helsinki -mobiilikaart
Viking Clubi liikmetele on nüüd võimalus laadida oma mobiiltelefoni tasuta Design District Helsinki mobiilikaart! Rakendus toob ekraanile Helsingi kaardi, kuhu on märgitud üle 160 vihje Disainikvartali kohta. Vihjed on jagatud erinevatesse kategooriatesse nagu näiteks sisustus ja design, mood, ehted, antiik, muuseumid ja galeriid ning kohvikud, restoranid ja hotellid. Vihjeid saab otsida kas klikates kaardile märgitud sihtkohta või menüü kaudu. Iga sihtkoha kohta on lühike kirjeldus ja aadress. Mõne sihtkoha puhul kuvatakse ka Viking Club`i soodustus. Rakendus on mõtet alla laadida juba kodus.

Disainikvartal, Design District Helsinki, sündis aastal 2005 ideest koguda ühte kohalikud loovaladel töötajad. See on linnaosa liikumine, millesse kuulub umbes 200 liiget disainipoodidest ja restoranidest töökodade ja galeriideni. Ettevõtmise eesmärk on teha piirkonda ja selles osalejaid tuntuks Helsingi disainipiirkonnana ja loovuse keskusena ning kindlustada Helsingi rolli disainilinnana.

Loe lisaks Design District Helsingist siin
Tutvu Viking Club`i Design-soodustustega siin

Disainikvartali ja Whatamap.com Oy poolt toodetud mobiilikaardirakendus aitab leida erinevaid Disainikvartali ettevõtjaid. Üle 160 sihtkoha hulgas on muuseas sisustuse-, moe- ja ehtepoed, galeriid, restoranid ja hotellid ning palju muud põnevat. Rakendus on soome ja inglise keeles.

Kaardirakendus on tasuta ja seda saab laadida iPhone-, Android- ja Nokia nutitelefonidesse. Peale laadimist ei ole rakenduse kasutamiseks vaja internetiühendust.

iPhone`i kasutajad: rakenduse leiate App Store`st otsingusõnaga "design distirct".

Androidi kasutajad: rakenduse leiate Market`st otsingusõnaga "design distirct".

Nokia kasutajad: rakendus toimib kõigis Nokia mudelites, mis toetavad Nokia WRT-rakendust. Need mudelid on enamus N- ja E-sarja telefonid ning enamus muid kõige rohkem kaks aastat vanad S60-telefonid. Rakenduse saab alla laadida internetiaadressilt http://whatamap.com/wgz/DDH.wgz .Järgides paigaldusjuhiseid tuleb rakenduse telefoni rakendustevalikusse.
 

Maailma ajavöönd

Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemine

Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks Eesti Haigekassast on järgmised võimalused (taotluse kaardi saamiseks vormistab isik ise):

Taotluse vorm on saadaval haigekassa koduleheküljel http://www.haigekassa.ee/blanketid/,klienditeeninduse büroodes ja Eesti Posti postkontorites.

Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene kätte 10 päeva jooksul.

Kui inimesel on vaja kiirkorras kindlustust tõendavat dokumenti, või kui isiku kindlustuskaitse kehtivus on alla kolme kuu, väljastab haigekassa Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi.

Patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu vms), mis riigiti erinevad, tuleb tasuda patsiendil endal. Seetõttu on soovitav vormistada reisikindlustus, mille alusel saaksid hüvitatud kulutused (eraarsti visiit, patsiendi transport ühest riigist teise vms), mida Euroopa ravikindlustuskaardi alusel ei kompenseerita.

Täpsem informatsioon arstiabi kohta välismaal:
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/

Peamised Schengeni põhimõtted

Mida tähendab Schengen?

Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Luksemburg ja Holland otsustasid 1985. aastal loobuda omavahelisest piirikontrollist.

Väikese Luksemburgi linna järgi, kus esimesed lepingud allkirjastati, sai see territoorium tuntuks Schengeni nime all.

Alates 21. detsembrist 2007 kuulub Schengeni ruumi 25 riiki ja suures osas kattub see Euroopa Liidu (EL) territooriumiga. Suurbritannia, Iirimaa, Küpros, Bulgaaria ja Rumeenia, mis on küll EL liikmesriigid, ei ole Schengeni lepinguga liitunud. Samas ei ole Norra ja Island ELi liikmesriigid, kuid on osaks Schengeni ruumist.

Üks Schengeni põhimõtteid on isikute vaba liikumine. Schengeni sisepiiridel dokumente ei kontrollita. Piirikontroll toimub vaid Schengeni ruumi välispiiridel.


Ühtsed Schengeni ruumi sisenemise reeglid

ELi liikmesriikide (sh Eesti) kodanikud peavad Schengeni ruumi sisenedes esitama kehtiva passi või isikutunnistuse.

Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanikud peavad lisaks reisidokumendile piiriametniku palvel esitama ka dokumendid, mis tõendavad reisi eesmärki; samuti on piiriametnikul õigus paluda reisiks vajalike rahaliste vahendite olemasolu tõendamist.


Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanike viibimine Schengeni ruumis

Need Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanikud, kes ei vaja Schengeni ruumi sisenemiseks viisat, võivad seal viibida kuni 90 päeva poole aasta jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Nende riikide kodanikud, kes vajavad Schengeni ruumi sisenemiseks viisat, võivad seal viibida vastavalt väljastatud viisa tingimustele, kuid mitte enam kui 90 päeva poole aasta jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanike reisidokumentidesse pannakse Schengeni ruumi sisenemisel piiriületustempel, mis tähistab igakordse Schengeni ruumis lubatud viibimise algusaega. Reisidokumenti pannakse piiriületustempel ka Schengeni ruumist lahkumisel.

Juhul, kui reisidokumendis ei ole piiriületustemplit, on piirivalveametnikel alust arvata, et isik ei ole täitnud või ei täida Schengeni ruumis viibimise reegleid.


Kuidas tagatakse isikute vaba liikumisega Schengeni liikmesriikide julgeolek?

Kaitsmaks liikmesriikide julgeolekut ning tõkestamaks organiseeritud kuritegevuse levikut, on Schengeni maade vahel loodud Schengeni Infosüsteem (SIS).

Schengeni viisa väljastamisest keeldutakse, kui viisataotleja on kantud SISi sissesõidukeeldude nimekirja, seda ka juhul, kui isik on kantud nimekirja riigi poolt, kelle territooriumile sisenemiseks ta konkreetselt viisat ei taotle. Ka nende riikide kodanikele, kes Schengeni ruumi saabumiseks viisat ei vaja, kuid kes on kantud SISi sissesõidukeeldude nimekirja, võidakse keelata Schengeni ruumi sisenemine.


Oluline teada!

 • Kuigi Schengeni ruumi sisepiiride ületamisel isikute kontrolli ei toimu, tuleb ka ELi liikmesriikide (sh Eesti) kodanikel passi või isikutunnistust (ID kaarti) kaasas kanda, kuna Schengeni liikmesriigi ametivõimudel (politsei, immigratsioon) on õigus vajadusel isikut tõendavaid dokumente kontrollida.
 • Schengeni viisat tuleb taotleda selle riigi välisesindusest, mis on reisi peamine sihtkoht. Kui ühe reisi jooksul soovitakse külastada mitut Schengeni riiki ning reisi peamine sihtkoht ei ole teada, tuleb viisat taotleda selle riigi välisesindusest, mille kaudu Schengeni ruumi sisenetakse.
 • Schengenisse mittekuuluvate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega isikud, kellel on elamisluba mõnes Schengeni liikmesriigis, ei vaja Schengeni ruumis reisimiseks viisat.
 • Enne Schengeni ruumiga liitumist väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis.
 • Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga, kehtivad pärast liitumist ka Eestis.
 • Prantsusmaa ja Hollandi ülemereterritooriumidel Schengeni viisad ei kehti.
 • Schengeni viisaga on võimalik reisida ka Monaco Vürstiriiki.
   

Nõuded dokumendifotole

Pildistada tuleb otsevaates, ilma peakatteta, korrektse riietuse ja soenguga.
Usulistel põhjustel võib isik fotol olla peakattega tingimusel, et näokujutis on selgelt nähtav.
Isikuile, kes kannavad prille, soovitame võimalusel pildistamist ilma prillideta (keelatud on toonitud klaasidega prillid).
Jälgige, et fotole ei jääks näpujälgi, kriimustusi ega muid defekte.

Infoks fotograafidele

Foto põhimõõtmed ja parameetrid:

a) mitte väiksem kui 35 x 45 mm;
b) näo kujutise püstmõõde (lõua allservast kuni pealaeni) 70 - 80 % foto vertikaalsest mõõtmest, st. 31-36mm;
c) pea kohal vähemalt 5 mm tühja ruumi.

Kujutis peab fotol olema terav, pehmete varjudega ja asuma foto keskel. Taust peab olema helehall või helebeež (densitomeetriline näit 0.35-0.4), varjude ja triipudeta.

Fotol ei tohi esineda murdekohti, kriimustusi, emulsioonikihi vigastusi, ükskõik millist looritust, triipe, plekke foto kummalgi küljel ega muid tehnilisi defekte.

Fotod tehakse kas läikiva või mati pinnaga värvifotopaberile (keelatud on mustrilise pinnaga paber -E, Lustre, Silk jms.), mille fotokujutise säilivus on vähemalt 50 aastat. Fotokoopia peab olema rangelt raamis (nurgata ja retušeerimata).

Tellija näo ja tausta valgustussuhe peab olema 1:1.

Usulistel põhjustel võib isik dokumendifotol olla peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav.

Välisministeerium avab konsulaarabi telefoni

Alates 12.02.2008 töötab välisministeeriumi konsulaarabi telefon, mis mõeldud võõrsil hättasattunutele.

Telefonile + 372 5319999 saab nõu küsimiseks helistada välismaal viibija, kes on näiteks kaotanud reisidokumendi, sattunud õnnetusse, haigestunud, langenud kuriteo ohvriks või sattunud pahuksisse asukohariigi võimudega.

Välisministeeriumis on igapäevaselt valves konsulaarametnik, kelle poole saab kiireloomulise abipalvega pöörduda ka töövälisel ajal ning kes selgitab võõrsil hättasattunutele nende võimalusi abi saamiseks ja annab nõu lahenduse leidmisel.

Reisilingid

Informatsioon reisimiseks: http://www.travelpage.com/

Riikide ja linnade info: http://www.webcrawler.com/info.wbcrwl/

Informatsioon Eesti kohta: http://www.inyourpocket.com/estonia/en/

Valuutakursid: http://www.oanda.com/convert/classic

Tallinna kodulehekülg: http://www.tallinn.ee/

Ilmateade: http://www.wunderground.com/

Tollieeskirjad reisijale: http://www.customs.ee/docs/travel/guide_est.shtm

Riikide saatkonnad ja esindused: http://www.embassyworld.com/

Kaardid: http://www.cnn.com/TRAVEL/

Tallinn lennujaam: http://www.tallinn-airport.ee

Helsingi kodulehekülg: http://www.hel.fi/

Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/

Riikide turismikoduleheküljed: http://123world.com/tourism/

Informatsioon reisimiseks: http://www.lonelyplanet.com/

Tervisekaitse: http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=93

Maailma reisiinfo: http://www.wtgonline.com/navigate/world.asp

Maailma kaugvalimiskoodid: https://www.callersmart.com/articles/8/International-Dial-Code-Directory

Ajavööndid: www.timeanddate.com/worldclock/

Rahvuspühad eri maades: www.national-holidays.com

Euroopa ravikindlustuskaardi kehtivusaeg pikeneb

Alates 01.jaanuarist 2008 tellitavate Euroopa ravikindlustuskaartide kehtivuse tähtaeg pikenes senise ühe aasta asemel kolmele aastale.

Käesolevast aastast saab lisaks Eesti aadressile tellida kaarti ka välismaisele aadressile.

Kaardi tähtaja pikendamise muudatus aitab inimesi säästa iga-aastasest kaardi tellimisest. Võimalus tellida kaarti rahvusvahelisele aadressile loodi eelkõige teises riigis õppivate Eesti üliõpilaste ja teise riiki lähetatud töötajate jaoks, et teha kaardi kättesaamine mugavamaks.

Käesoleval aastal antakse koos kaardiga infoleht Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamise tingimuste kohta. Samuti hakkab haigekassa saatma neile isikutele, kellel on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart, kuid kindlustuskaitse on lõppenud, meeldetuletusi selle kohta, et kehtetu kindlustuskaitse korral ei tohi kaarti kasutada.

Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda mitmel moel: kodanikuportaali kaudu http://www.riik.ee/kodanikuportaal/, tuua taotlus ise klienditeeninduse büroosse, saata haigekassasse postiga või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vorm on haigekassa koduleheküljel ja saadaval ka haigekassa piirkondlike osakondade klienditeeninduse büroodes ning Eesti Posti kontorites.

Kaardi saab inimene riigisisesel aadressil kätte vähemalt 10 päeva jooksul. Rahvusvahelisele aadressile tellitud kaardi kättesaamise aeg võib olla riigiti erinev. Kaart väljastatakse tasuta.

Soovitused reisijatele seoses uue tüübi gripiviiruse A/H1N1 esinemisega maailmas

Mehhikos ja Ameerika Ühendriikides (New York, California, Tehas, Kansas ja Ohio osariikides) on inimesed haigestunud uut tüüpi grippi A/H1N1. Üksikuid sissetoodud haigusjuhte on registreeritud juba ka Euroopas, 28. aprilli seisuga on nii Hispaanias kui ka Suurbritannias kinnitatud kaks haigusjuhtu.

Nakatumine toimub inimeselt inimesele piisknakkuse teel ning haigestumisel ilmnevad gripilaadsed haigusnähud (palavik, millega kaasneb kas köha, peavalu, kurguvalu, lihasvalu või hingamisraskused).

Seoses uue tüübi gripiviiruse poolt põhjustatud haigusjuhtude esinemisega ei ole otsest reisikeeldu, kohustuslikku vaktsineerimist ega teisi täiendavaid piiranguid reisimisel kehtestatud. Vaatamata sellele soovitatakse võimalusel vältida või lükata edasi riskipiirkondade külastamist. Riskipiirkondades viibides tuleb pidevalt jälgida kohalikku epidemioloogilist olukorda ja tervisekaitselisi soovitusi.


Tervisekaitseinspektsioon soovitab gripiviirusega nakatumisest hoidumiseks:

 • Vältida massiürituste külastamist
 • Vältida kokkupuuteid haigete inimestega (kellel esinevad respiratoorsed sümptomid)
 • Mitte puudutada silmi, nina ja suu piirkonda
 • Köha ja nohu puhul katta nina ja suu pabersalvrätikuga ning visata see prügikasti koheselt pärast kasutamist
 • Pöörata suuremat tähelepanu hügieenireeglitele

Riskipiirkondadest saabujatel:
Riskipiirkondadest tagasi pöördunutel soovitame jälgida 7 päeva jooksul oma tervislikku seisundit. Kohe kui tekivad gripilaadsed haigusnähud (palavik, millega kaasneb kas köha, peavalu, kurguvalu, lihasvalu või hingamisraskused), tuleb helistada arstile ja anda talle muuhulgas teada ka oma reisist uue tüübi gripi riskipiirkonda.

Tervisekaitseinspektsioon
28.04.2009