Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemine

Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks Eesti Haigekassast on järgmised võimalused (taotluse kaardi saamiseks vormistab isik ise):

Taotluse vorm on saadaval haigekassa koduleheküljel http://www.haigekassa.ee/blanketid/,klienditeeninduse büroodes ja Eesti Posti postkontorites.

Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene kätte 10 päeva jooksul.

Kui inimesel on vaja kiirkorras kindlustust tõendavat dokumenti, või kui isiku kindlustuskaitse kehtivus on alla kolme kuu, väljastab haigekassa Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi.

Patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu vms), mis riigiti erinevad, tuleb tasuda patsiendil endal. Seetõttu on soovitav vormistada reisikindlustus, mille alusel saaksid hüvitatud kulutused (eraarsti visiit, patsiendi transport ühest riigist teise vms), mida Euroopa ravikindlustuskaardi alusel ei kompenseerita.

Täpsem informatsioon arstiabi kohta välismaal:
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/